VIDEOS YOU TUBE SEMINARIO INTERNACIONAL ALIMENTOS AGUA Y ENERGIA NO SON MERCANCIA 29-30-31 octubre Bilbao

NAZIOARTEKO MINTEGIA ELIKAGAIAK URA TA ENERGIA EZ DIRA MERKANTZIAK. Urriak 29-30-31 Bilbon

«Análisis de la mercantilización de los recursos; alimentos, agua y energía». ”Baliabideen merkantilizazioaren azterketa; elikagaiak, ura eta energia”

Mañana 29 octubre. 1era mesa. Juan Hernandez HEGOA UPV/EHU

Debate

«AGUA. Contexto internacional y experiencias de luchas». “URA. Nazioarteko testuingurua eta borroka-esperientziak

Caterina Ammiucci – Recommon/Fórum Agua – Italia

Sonia Mara Maranho  – MAB – Movimiento Afecciones por Presas – Brasil

Rosalinda Hidalgo Ledesma. MAPDER Movimiento Afectados-as por Presas y em Defensa de los Ríos México

«ENERGÍA. Situación energética, experiencias de lucha y alternativas»
”ENERGIA. Egoera energetikoa, borroka-esperientziak eta aukerak”

Mikel Otero. Fracking Ez Araba, Luis Miguel Huarte (profesor UPV/EHUko Irakaslea), Álvaro Campos Celador. SOM ENERGIA Cooperativa Energética.